Odgovornost
sa stilom

    Podaci koji se prikupljaju kroz formu za naručivanje koristiće se isključivo za komunikaciju u vezi da isporukom poručenih proizvoda i obaveštavanje o novim proizvodima, posebnim ponudama i sl. Vaši podaci biće obrađivani u skladu sa odredbama važećih zakona Republike Srbije.